Házirend

Székesfehérvári Árpád Fürdő
HÁZIREND

1. Az Árpád Fürdő szolgáltatásai csak a házirend szabályainak betartásával vehetők igénybe. A fürdő üzemeltetője megtagadhatja a szolgáltatást amennyiben a vendég nem tartja be a házirendben foglaltakat.

2. Az üzemeltető gondoskodik róla, hogy az üzemeltetés tárgyi és személyi feltételek, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetlegesen fennálló veszélyforrásokat az üzemeltetőnek soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől el kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat a vendégek és az üzemeltető is kötelesek betartani.

3. A szolgáltatást a vendégek érkezésük sorrendjében vehetik igénybe. Kivételt képeznek a terhes anyák, vakok és gyengénlátók, mozgáskorlátozottak.

4. A fürdő területére belépni, valamint a különböző szakszolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes jegy birtokában lehet. A szolgáltatás ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója semmiféle más juttatást nem követelhet.

5. A fürdőt és a szolgáltatásokat minden látogató a saját felelősségére veheti igénybe. A házirend betartásának kötelezettségén túl minden vendég köteles a baleseti veszélyforrásokra, a maga és a vendégtársai testi épségére fokozottan ügyelni.

6. A fürdőt fertőző-, vagy bőrbetegségben szenvedő vendégek nem vehetik igénybe. Undort keltő bőrelváltozásban szenvedők a közös fürdőt nem látogathatják. Sebzett testtel a fürdő nem vehető igénybe. A fürdő szolgáltatásait igénybevevő személyek (továbbiakban fürdővendég) egészségének és testi épségének védelme érdekében a közfürdőt nem látogathatja: a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő, az ittas, a kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.

7. A fürdő berendezéseire, felszerelési tárgyaira kérjük, vigyázzanak! Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az üzemeltető a kár megtérítését követelheti.

8. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, valamint a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében TILOS:

 • a fürdő öltözőiben, pihenőiben, medencéiben dohányozni, szemetelni,
 • a közös medencéket előfürdő (zuhany) használata nélkül igénybe venni,
 • a medencékben étkezni, a vizet szennyezni, a medencébe ugrani, zajongani,
 • kintről behozott ételt, italt fogyasztani a fürdő területén,
 • a medencékbe törékeny tárgyat (poharat stb.) gumimatracot, búvárfelszerelést vagy bármely balesetet vagy sérülést okozó dolgot bevinni,
 • vendégeknek a személyzeti közlekedőt és azok szociális helyiségeit használni,
 • a fürdőt fürdőruha nélkül igénybe venni,
 • a lábmosók (fertőtlenítők) megkerülésével, a medencék oldalfalain közlekedni,
 • olajos, izzadt testtel a medencéket használni,
 • a fürdő területére állatot bevinni,
 • a padokat, székeket, egyéb felszerelési tárgyakat a helyükről elvinni, áthelyezni,
 • a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni.

Kérjük, hogy a fürdő területén előforduló rosszullétet, balesetet a fürdő legközelebbi alkalmazottjának azonnal jelezzék!

9. A fürdő nyitva tartásának idejét az üzemeltető határozza meg, és a vendégek részére jól látható helyen kifüggeszti.

10. Pénztárzárás a fürdő mindenkori zárása előtt 1 órával történik. Az üzemidőt a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, stb.).

11. Csoportos látogatás, illetve fürdőzés esetén a csoport vezetője felelős a jegyvásárlásért és a csoport tagjaiért.

12. A fürdővendégnek jogában áll a szolgáltatás módjára, minőségére, vagy a kiszolgáló személyzet magatartására panaszt tenni és azt a pénztárnál elhelyezett panaszkönyvbe beírni.

13. Az üzemeltető minden olvasható és pontos címmel jegyzett panasz bejegyzésére köteles írásban, vagy szóban válaszolni.

14. A vendégek teljesebb kiszolgálása érdekében több vendéglátó egység üzemel, melyek kizárólag a nyitva tartási időn belül látogathatók.

15.  A fürdővendéget ért sérülésről, balesetről, káresetről jegyzőkönyvet kell felvenni.

16. Pénz, nemesfém és egyéb értéktárgyaikat, gépkocsijuk indítókulcsát, stb. vendégeink az értékmegőrzőben helyezzék el! Csak az itt elhelyezett értéktárgyakért vállal felelősséget az üzemeltető.

17. Kérjük, hogy a talált tárgyakat a pénztárban szíveskedjenek leadni!

18. A medencében szappant és egyéb tisztálkodó szert használni tilos!

19. A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendégre nézve kötelező.

20. 10 éves kornál fiatalabb gyermekek, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermekek a fürdő medencéiben csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak, a medencéket szükség szerint speciális úszópelenka használata mellett vehetik igénybe!

21. Tilos a medencében a fürdőzők nyugalmát zavaró, saját, vagy mások testi épségét veszélyeztető játékot játszani.

22. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet!

23. Az épületben térfigyelő kamerák működnek!

24. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételétől el kell tiltani! Ehhez szükség esetén hatósági személy is igénybe vehető.

25. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó személyt (létesítményvezető, gépész, uszodamester stb.) hivatalos személynek kell tekintetni, és hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti.

26. A házirendet a fürdőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

27. A házirend szabályainak betartásáért, illetve betartatásáért a fürdő vezetője felelős.

Jelen Házirend 2010. március 25-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 • Partnerek

  • feldobox
  • knh
  • HungaryCard
  • mkb
  • otp
  • sporolj
  • sporolj